Tekst Uredbe Vlade Srbije o ponudi važenja kupljenih ulaznica

11.08.2020

Prenosimo čitav tekst Uredbe Vlade Srbije o ponudi važenja kupljenih ulaznica za kulturno-umetničke manifestacije koje su otkazane usled pandemije zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 106 od 7. avgusta 2020. godine.

Član 1

Ovom uredbom uređuju se način i uslovi pod kojima se može ponuditi odgovarajuća zamena, odnosno nadoknada za kupljenu neiskorišćenu ulaznicu za koncert, festival, priredbu ili drugu kulturno-umetničku manifestaciju koja je otkazana usled pandemije zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: manifestacija).

Član 2

Organizator manifestacije može kupcu ulaznice koja nije iskorišćena (u daljem tekstu: kupac) ponuditi da kupljenu neiskorišćenu ulaznicu iskoristi prilikom narednog održavanja manifestacije.
Organizator manifestacije može ponuditi kupcu da neiskorišćenu kupljenu ulaznicu iskoristi i za neku drugu manifestaciju koja će se održati u njegovoj organizaciji, a za koju cena ulaznice nije niža od cene kupljene neiskorišćene ulaznice.
Ako kupac prihvati ponudu iz stava 2. ovog člana, organizator manifestacije je dužan da mu izda zamensku ulaznicu.

Član 3

Ponudu iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe organizator manifestacije daje za kupljene neiskorišćene ulaznice bez obzira da li su kupljene kod organizatora manifestacije ili kod posrednika.
Ponudu iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe organizator manifestacije ili posrednik kod koga je neiskorišćena ulaznica kupljena objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji ili putem društvenih mreža ili sredstava javnog informisanja.

Član 4

Neiskorišćenu kupljenu ulaznicu u skladu sa ponudom iz člana 2. ove uredbe kupac može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana objavljivanja ponude, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.
Ako se kupac odluči za povraćaj iznosa koji je platio za neiskorišćenu ulaznicu, organizator manifestacije je dužan da izvrši povraćaj plaćenih sredstava u roku od 14 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 110-6258/2020

U Beogradu, 6. avgusta 2020. godine

Vlada

Predsednik

Ana Brnabić