Uslovi korišćenja

KORIŠĆENJE SADRŽAJA

Pristupajući sajtu Longplay.rs, vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas i Long Play doo, koja je vlasnik ovog sajta. Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu koji je u vlasništvu Long Play doo smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja. Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Long Play doo ili su u vlasništvu poslovnih partnera Long Play doo, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na sajtu Longplay.rs može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Longplay.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika sajta Long Play ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta sajtu Long Play ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima. Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Longplay.rs povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa uredništvom sajta Longplay.rs može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na  taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugačiji način komunikacije moguć je isključivo u dogovoru sa urednikom portala. Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za Marketing i opštu službu radi kontaktiranja redakcije web portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu. Svaki korisnik usluga sajta Long Play dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava. Redakcija sajta Long Play podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.