Politika privatnosti

SADRŽAJ

Portal Long Play svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju internet vesti, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, video sadržaje. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal Long Play zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja portala Long Play  kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo portala Long Play bez obaveze prethodne najave.

PRAVILA KOMENTARISANJA

Pozdravljamo i podstičemo slobodnu razmenu ideja i informacija među posetiocima portala Long Play. Težimo kao pristojnom, angažovanom i korisnom razgovoru uz iskazivanje međusobnog poštovanja. Koristimo sistem prethodne moderacije komentara. Već objavljeni sadržaj se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren. Na portalu Long Play komentarisanje je besplatno, anonimno, brzo i bez cenzure, ali mora biti u skladu sa osnovnim pravilima civilizovanog ponašanja. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila Ne tolerišemo bilo koji oblik govora mržnje, bilo da se radi o polnoj, rasnoj i seksualnoj diskriminaciji, ili bilo koje drugo ponašanje koje je nepristojno. Pristojno izražavanje drugačijeg mišljenja koje u sebi nema agresije ili pretnje se ne smatra uvredljivim. Podržavamo raspravu i kritike, naročito sopstvenog sadržaja, ali lični napadi se neće tolerisati. Zamolićemo vas da nas ne spamujete tako što ćete koristiti velika slova (all caps) ili neke druge ometajuće tehnike. Objavljivanje reklama ili linkova do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama i slično, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima. Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav redakcije magazina Long Play tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal Long Play može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika portala (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu da uključe i informacije koje je moguće individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.
Portal Long Play poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.
Portal Long Play može da prikuplja lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika portala Long Play , kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

KOLAČIĆI(COOKIES)

Kolačić je mali fajl koji sajt postavlja na vaš računar, da bi se sačuvala specifična podešavanja sajta tokom vašeg pregleda stranica. U standardnoj postavci vaš računar prihvata kolačiće i ta opcija se može isključiti u vašem pretraživaču. ali time može da se utiče na način prikaza i funkcionisanja portala Long Play ili njegovih delova.
Pored standarnih, na vaš računar mogu biti postavljeni i kolačići trećih lica, pre svega oglašivača i spoljašnjih sistema za analitiku.
Bez obzira na prirodu i svrhu korišćenja, kolačići ne prikupljaju lične podatke korisnika usluga portala Long Play čime je privatnost korisnika zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANICE I OGLAŠIVAČI

Portal Long Play sadrži podatke i informacije, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal Long Play nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.
Portal Long Play nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portaluLong Play, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu Long Play. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu i izvan portala Long Play sključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal Long Play nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na portalu Long Play može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu Long Play ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala Long Play ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu Long Play ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.
Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Long Play povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa redakcijom portala Long Play može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugačiji način komunikacije moguć je isključivo u dogovoru sa urednikom portala.
Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za Marketing i opštu službu radi kontaktiranja sa redakcijom portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu.
Svaki korisnik usluga portala Long Play dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava; redakcija portala Long Play podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.