Novi album Masima Savi?a "Sunce se ponovo radja" izlazi 29. septembra u Hrvatskoj za Aquarius Records i Srbiji za Multimedia Records. Album bi u to vreme trebalo da iza?e u Bosni i Hercegovini preko Hayat production-a i Sloveniji preko Dallas Records-a.

Nakon uspe�nih albuma ?Vje�tina? (2004) i ?Vje�tina 2? (2006) sa obradama ex-Yu pop klasika, zagreba?ki pop peva? se vra?a na scenu sa albumom autorskih pesama i jednom obradom, za koji ka�e da je najbolje otpevao u 25 godina karijere.

"Sunce se ponovo ra?a" najavio je nedavno spot za pesmu "Indija", laganu ljubavnu baladu protkanu tradicionalnim indijskim instrumentima.
Album otvara obrada pesme popularnog italijanskog peva?a Renata Zera "Tra�i me", za koju je stihove radio Arsen Dedi?, autor naslovne pesme "Sunce se ponovo ra?a".

Album sadr�i i Masimov duet sa Nenom Belanom u pesmi "Zar vi�e nama nas" koju je napisao biv�i vo?a "?avola". Masimo i Belan su pesmu izveli u avgustu na "Ve?erima dalmatinske �ansone" u �ibeniku, gde su osvojili drugu nagradu publike.

Na albumu Masimo izvodi i pesme Aljo�e �eri?a, Jana Plestenjaka, Lee Dekleve, Kaliopi, Ines Prayo, svoje supruge Eni Kondi? i drugih.

Za pesmu ?Iluzionist" tekst su napisali �eri? i Kondi?eva, a Masimo se pobrinuo za muziku, koju je obogatio svojim prisustvom
gitarista i svetski poznat svira? tradicionalnog �i?anog instrumenta lutnje Edin Karamazov. Re? je o biografskoj pesmi koja govori o odnosu Masima i njegove ?erke Mirne.

Album "Sunce se ponovo ra?a" sadr�i pesme:

1. TRA�I ME (R. Zero ? A. Dedi? ? I. Popeski?),

2. BILO GDJE (I. Prajo- A.Kun�tek ? I. Popeski?),

3. LJUBAV (A. �eric ? A. �eri? ? I. Popeski?),

4. SUNCE SE PONOVO RA?A (A. Dedi? ? A. Dedi? ? I.Popeski?),

5. INDIJA (J. Plestenjak ? E. Kondi? ? I. Popeski?),

6. ZAR VI�E NEMA NAS (N. Belan ? N. Belan ? I. Popeski?),

7. NEMAM PRAVA (L. Dekleva ? L. Dekleva ? I. Popeski?),

8. ILUZIONIST (Massimo ? E. Kondic/ A. �eri? ? D. Ore�kovi?),

9. MOJE DA I MOJE NE (K. Bukle ? K. Bukle ? I. Popeski?),

10. BOJE (A. �eri? ? A. �eri? ? D. Ore�kovi?),

11. TRI SLIKE (A. �eri? ? A. �eri? ? M. Savi? /E. Karamazov)

Aquarius Records najavljuje da ?e se u Hrvatskoj pored regularnog CD izdanja ?Sunce se ponovo ra?a? pojaviti i njegov CD-DVD ?limited edition?, koji sadr�i dodatne dve pesme – "O mladom studentu i udanoj �eni" Zorana Predina i klasik ?orda Bala�evica "�ivot je more", kao i video snimak Masimovog nastupa u zagraba?kom pozori�tu "Gavela" 2006.godine.

DVD snimak koncerta iz "Gavele" donosi pesme "Iz daleka",
"Ne pla?i", "Melankolija", "Razgovor s konobarom", ""Libar", "Mi nismo sami" i "Zagrli me".

Long Play