Panonski Mornar je otplovio u večnost

19.02.2021

Đorđe Balašević (1953-2021) je bio i ostao jedan od velikana naše kulture.

Đole je bio pesnik i muzičar koji je svojim nesvakidašnjim darom i stvaralaštvom oplemenio sveukupno naše bivstovanje na ovim prostorima u proteklih četrdesetak godina, i neizmerno zadužio buduće naraštaje.

Panonski Mornar je otplovio u večnost. A tamo su već odavno „Boža zvani Pub“, „Devojka sa čardaš nogama“, „Bela lađa“, „Vasa Ladački“, „Provincijalka“, „Protina kći“…

Promoterskoj kući Long Play darovao je jedinstvenu i nažalost jedinu priliku i čast da mu organizujemo koncert 25. januara 2020. godine u Kragujevcu.

Na kraju, šta reći osim…

Jedan d-mol, me razvali
Neki bi to prosto tugom nazvali
Nije to. Šta je tuga za d-mol?