Đorđe Balašević (1953-2021) je bio i ostao jedan od velikana naše kulture.

Đole je bio pesnik i muzičar koji je svojim nesvakidašnjim darom i stvaralaštvom oplemenio sveukupno naše bivstovanje na ovim prostorima u proteklih četrdesetak godina, i neizmerno zadužio buduće naraštaje.
Panonski Mornar je otplovio u večnost. A tamo su već odavno “Boža zvani Pub”, “Devojka sa čardaš nogama”, “Bela lađa”, “Vasa Ladački”, “Provincijalka”, “Protina kći”…
Promoterskoj kući Long Play darovao je jedinstvenu i nažalost jedinu priliku i čast da mu organizujemo koncert 25. januara 2020. godine u Kragujevcu.
Na kraju, šta reći osim…
Jedan d-mol, me razvali
Neki bi to prosto tugom nazvali
Nije to. Šta je tuga za d-mol?