Poslednja pesma koju je snimio multimedijalni umetnik i peva� kultne beogradske grupe U škripcu Milan Del�i�-Del�a (1960-2011) “Dobro je” objavljena je kao singl koji se od 19. novembra 2012. godine mo�e besplatno preuzeti sa web magazina za pop kulturu www.popboks.com.

Pesmu za koju je napisao stihove i muziku, Del�a na�alost nije uspeo da objavi. Preminuo je posle duge i teške bolesti 24. jula 2011. godine u Beogradu. Naposletku, “Dobro je” pojavljuje se kao besplatni download singl (u mp3 i wav formatu) danas 19. novembra simboli�no na godišnjicu Del�inog ro�enja.

Pesmu i omote za singl mo�ete preuzeti sa: http://www.popboks.com/vest.php?ID=18213

Del�ino “Dobro je” više je od pesme. To je dirljivo svedo�anstvo o izuzetnoj snazi duha njenog autora, koji je godinama stoi�ki vodio tešku i neravnopravnu borbu sa opakom boleš�u. Pesma “Dobro je”
zaostavština je jednog nesebi�nog umetnika, primer kako se �ovek mo�e hrabro i dostojanstveno suo�iti sa velikim �ivotnim neda�ama, i �esto bezizlaznim situacijama.

“To je poslednja stvar koju je snimio i bio je njom jako zadovoljan. Do poslednjeg dana je slušao i pevušio tu pesmu. Mislim da je njom ostavio jednostavnu poruku da je �ivot sve – i dobro i loše”, ka�e Mirjana �omi�, Del�ina sestra od ujaka koja je do poslednjeg trenutka bila uz obolelog muzi�ara.

Kako je nastala pesma Dobro je

U prole�e 2010. godine, aran�er i gitarista (Block Out) Dejan Hase�i� preslušao je sa Del�om demo snimke njegovih novih pesama. Dogovoreno je da Hase�i� postavi aran�mane za dve pesme – “Dobro je” imala je izvorno engleski tekst i radni naslov ‘Brooklyn Nights’, dok je druga bila “Jedan dan” – i da to bude za�etak novog Del�inog materijala.

Potom, Del�a i Hase�i� su u aran�erovom ku�nom studiju, bez unapred zadatih rokova, po�eli polako da rade na strukturi pesama. Diskutovalo se o aran�manima i zvuku, i pesme su po�ele da poprimaju formu na obostrano zadovoljstvo. U me�uvremenu, Del�a i njegovog prate�i bend Sklekovi, sa kojima je bio i Hase�i�, trebali su da nastupe tog avgusta na manifestaciji “Velikogospojinski dani”.

Pred svirku u Novom Be�eju, Del�a je medijima rekao ponešto o novom materijalu: “Radi se na ne�em novom. Stalno. Sad, kad �e to novo da se pojavi, kako, u kom obliku to je pitanje. Ideja mi je bila pre dva-tri meseca da do kraja godine uradim dve nove pesme. Mislim da �e jedna biti na engleskom, prvi put u mojoj karijeri”.

Ipak, ve� na probama pred svirku u Novom Be�eju Hase�i� i još neki �lanovi Sklekova saznali su prvi put da Del�a ima zdravstvene probleme.

“Del�a te probleme shodno svom specifi�nom karakteru i duhu nije predstavio u tako dramati�nom svetlu, kao što �e se to ustvari kasnije ispostaviti”, ka�e Hase�i�.

Rad na novim pesmama nastavljen je u novembru 2010. godine u beogradskom studiju “O”, �iji je vlasnik stari Del�in prijatelj Oliver Jovanovi� preuzeo na sebe zadatak producenta. Me�utim, Del�ino
zdravstveno stanje tada je ve� bilo ozbiljno pogoršano. Jovanovi� ka�e da boraviti tada u studiju “nije bilo lako ni za njega, ni za sve ostale”.

Hase�i� se nadovezuje: “Del�a je tih dana ustvari proveo bukvalno jedan termin u studiju i otpevao pesmu ‘Dobro je’. Englesku verziju ove pesme i ‘Jedan dan’ nije uspeo da snimi. ‘Jedan dan’ postoji samo kao demo snimak sa njegovim glasom, uz pratnju gitare i jednostavnog pozadinskog ritma”.

Hase�i� je nastavio rad na pesmi “Dobro je” doradivši aran�mane uz pomo� par prijatelja u ku�nim uslovima. Deonice u “Dobro je” na zvuku sitra preko Variax Line 6 gitare odsvirao je Branko �uri�i�, a gitarski solo Miša Mi�evski. Hase�i� je pored toga što je svirao gitaru programirao bubanj, bas i ostale deonice. Jovanovi� je odsvirao neke deonice na sintisajzeru i na gotov aran�man dodao sve prate�e vokale. Miks i mastering ura�en je u Studiju “O”.

“Bukvalno desetak dan pre nego što je umro, Del�a je dobio smiksanu pesmu od mene i bio je oduševljen. Poslao mi je poruku u kojoj mi je napisao: ‘Hvala ti toliko!’ Tipi�na Del�ina re�”, ka�e producent Jovanovi�.

Hase�i�u ostaje Del�a u se�anju “kao veliki i svestrani stvaralac širokog duha i obrazovanja, �ovek pun blagosti i �ivotne radosti, �ovek koji je mogao da uradi još mnogo za nas”.

Dobro je

Dobro je što ne znam ko sam,
Sutra mogu biti bilo ko.
Snaga svetla ili sila mraka,
Svako dobro voli svoje zlo.
Dobro je i kad dobro nije.

Sve u redu je.

Dobro je sve, sve što bilo je
A svako sutra je od boljeg najbolje.
I zato ne brini, samo veruj mi.

Sve u redu je

Dobro je što nisam ovde,
Ja sam tamo gde si ti
Pored tebe kad se budiš,
U svakom jutru koje dolazi.
Dobro je i kad dobro nije.

Sve u redu je.

Dobro je sve, sve što bilo je
A svako sutra je od boljeg najbolje.
I zato ne brini, samo veruj mi.

Sve u redu je.

O Milanu Del�i�u-Del�i

Milan Del�i�-Del�a bio je jedan od najupe�atljivijih i najprepoznatljivijih glasova jugoslovenske i srpske rokenrol scene, što je zabele�eno, izme�u ostalog, u hitovima grupe U škripcu kao što su “Si�i do reke”, “Beograd spava”, “Nove godine”, “Koliko imaš godina”, “Ako ti ka�em” i drugim.

Sa grupom U škripcu snimio je albume “Godine ljubavi” (1982), “O je!” (1983), mini album “Nove godine” (1983), “Budimo zajedno” (1984) i “Izgleda da mi smo sami” (1990). Po raspadu mati�nog benda, Del�a kre�e u samostalnu karijeru i sa prate�im bendom Sklekovi snima albume “Del�a i sklekovi” (1994), “S’ jezikom u usta” (1994) i “Krenuo sam davno, ne se�am se gde” (2003).

Posle višegodišnje samostalne peva�ko/autorske karijere Del�a je u Domu omladine Beograda 10. marta 2006. godine uprili�i poseban koncert, gde su mu se pridru�ili skoro svi �lanovi grupe U škripcu. U decembru 2008. godine snimak 18 pesama sa tog koncerta pojavio se na CD albumu “Jubilarnih 20 i nešto godina” koji je beogradski “Maskom” objavio pod imenom “Del�a a i U škripcu”.

Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je scenarista serij Televizije Beograd “U ime zakona” (1991) i koscenarista televizijskog filma “Ne skre�i sa staze” (2003).
Pojavljivao se u filmovima “Slatko od snova” (1994) i “Crveni kamion sive boje”, kao i u seriji “Otvorena vrata” (1994-1995). Izme�u ostalog, autor je pozorišnih komada “Hari ne putuje vozom”, “Kraljevo blago” i “Radmilo gnusni i Radmila pogana” i TV emisije “Dr. Maksimilijan Mrmor”. Jedno vreme je radio i kao muzi�ki urednik Televizije Metropolis.

Fotografije Milana Del�i�a-Del�e:

https://www.dropbox.com/sh/3y4rzllordehfxh/v28n1NVXV_

Long Play