Beogradska rege-rok grupa Mašta bašta leta 2013. godine objavila je svoj istoimeni debitantski album na CD-u pod etiketom promoterske ku�e Long Play. Albumu je prethodio prvi singl/spot “Dan”.

“Zvuk benda se oslanja na jak i izra�en ritam pra�en pitomom harmonijom oboga�enom ponekad ne�nim, ponekad �eš�im duva�kim linijama. Sve ovo daje dovoljno �vrstu podlogu za ja�inu, razumljivost, kvalitet i prirodu vokala koji, svojom pesmom, nosi pe�at, poruku, ideju i filozofiju celokupnog muzi�kog izraza benda”, saopštava bend.

U 11 pesama na debiju “Mašta bašta” (plus video miks pesme “Dan”), osim dominantnog regea, prisutno je koketiranje sa soulom, d�ezom, afrom i latino stilovima, a šestorica Beogra�ana posebno isti�u da fanovi njihovu muziku “ne svrstavaju ni u jedan od definisanih �anrova, pa je i zbog toga publika benda veoma šarolika”.

“Smatramo da je Mašta bašta ime koje nosimo i koje nosi nas, a koje ujedno i najbolje predstavlja ono što mi sviramo. Mašta je sirova energija svih naših ideja, kreativnosti i raznolikosti, dok je bašta neophodna kako bismo sve to kultivisali, gajili i napravili ukusne plodove”, navodi bend.

Mašta baštu �ine “mladi ljudi raznovrsnih interesovanja okupljenih oko jednog zajedni�kog cilja”: peva� Jovan Kne�evi�,bubnjar Marko Peri�, basista Marko Vlaj�i�, gitarista Vladimir Budimirovi�, klavijaturista Miloš Mileti� i saksofonista Andrija Dani�i�.

Sve pesme na albumu su snimane u studiju “So what” u periodu od decembra 2009. do januara 2012 godine. Miks je ra�en u ATTIC studiju, od jula do oktobra 2012. godine. Pored stalne postave benda, na albumu gostuje saksofonista Miloš Milojevi�, trombonista Ivan Platner i perkusionista Igor Vinceti�.

 

Autor prvog spota “Dan” je Milan Damljanovi�, ina�e dugogodišnji dizajner vizuelnog identiteta benda, a snimalo se po�etkom aprila 2012. godine u jednom danu u parku u novobeogradskom bloku 70a “prvenstveno zbog njegovog ambijenta”.

“Svi detalji su bili provereni, vremenski uslovi savršeni, pa je ekipa još iste no�i bila spremna na krovu, snimaju�i izlazak sunca. U spotu se pojavljuju peva� Jovan, Marija Nikoli�, Pavle Petkovi� i kuca Kimi koja, na�alost, nije više sa nama. Ostatak benda se pojavljuje u vidu silueta koje su polepljene po nameštaju ‘sobe’ i koje nisu uo�ljive na prvi pogled, ali pa�ljivijim gledanjem uo�ava se i njihovo prisustvo”.

CD “Mašta bašta” mo�ete naru�iti preko zvani�ne Facebook stranice benda: https://www.facebook.com/masta.basta.7

Potrebno je poslati adresu naru�ioca, �eljeni broj diskova, i za veoma kratko vreme album prvenac Mašte Bašte vam sti�e na ku�nu adresu. Cena diska je 400 rsd + poštarina.

Foto Mašta bašta:  https://www.dropbox.com/sh/y4rtxmy6de83p8e/kdcgfB0M-U

Long Play