Pank-rok sastav �ovek bez sluha objavio je u junu CD album “Doga�aj dana”, kog su potom u velikom stilu koncertno promovisali 17. juna pred više hiljada posetilaca druge ve�eri Arsenal festa u mati�nom gradu Kragujevcu!

Efektnim spotom “Gotovo je”, u maju premijerno prikazanim na regionalnom MTV-iju, legendarni kragujeva�ki pankeri �BS su najavili “Doga�aj dana”, sa devet novih pesama snimljenih u beogradskom studiju “Barba”.

Gitarista i peva� Miki Radojevi� ka�e da naziv “Doga�aj dana” ne implicira da je album prete�no “politi�ki anga�ovan, ve� ovde doga�aj dana ozna�ava kad se nešto lepo desi, bez drugih konotacija”.

Na albumu “šumadijskih Ramonesa” postoji par socijalno anga�ovanih tekstova, priznaje Miki, ali “preovla�uje ljubavna tematika u raznim oblicima, što zna�i da se pesme ne bave tu�nim raskidima i slomljenim srcima, ve� se ljubav posmatra kroz razne aspekte”.

“Naziv albuma smo u suštini izvukli iz konkteksta, pošto se na dva mesta na albumu pominje ta fraza ‘Doga�aj dana’. Koincidencija. A i hteli smo da hrabro zvu�imo, jer nam se �ini da �e u moru neke �udne rok muzike u poslednje vreme u Srbiji ovaj album biti mnogo više od doga�aja dana, da �e biti doga�aj godine”, objašnjava Miki.

Bend nastao krajem ’94. godine, po�eo je lagano da gradi verno sledbeništvo u Srbiji kultnim albumima “Mrzim ovaj grad”, “Se�anje na zadnjeg klovna” i “Second hand” (2002), a sada je sa “Doga�ajem dana” stigla i prilika da ih upozna regionalna publika.

“Posle izlaska ‘Doga�aja dana’ planiramo da što više sviramo. Svira�emo u svakoj prokletoj šupi u kojoj se svirati mo�e, jer ho�emo da publici novi album odsviramo u lice!”, najavljuje Miki, uporedo i �lan kultnih Six Pack iz Smederevske Palanke.

Long Play