Hrvatski alternativci Let 3 planiraju ove jeseni objavljivanje prvog koncertnog DVD-ija radnog naziva "�iva pi?ka" na kome je zabele�en njihov istorijski nastup 16. jula pro�le godine u klubu "Hartera" u rodnoj Rijeci.

"�elimo DVD napraviti da bude proizvod koji ?e zbilja biti rasko�an,luksuzan i primamljiv tako da ga svako po�eli imati. Bio je to na� veliki koncert, na kome smo na neki na?in obilje�ili 20 godina rada. Koncert je bio zbilja meni i svima u bendu jedan od najdra�ih u cijeloj karijeri. Bio je nabijen emocijom, a produkcijski na najvi�em nivou za ove na�e prostore", ka�e peva? Zoran Prodanovi?-Prlja za Long Play.

Za nastup u prostoru biv�e fabrike papira "Hartera", rije?ki alternativci su bili pozvali mno�tvo gostiju, od zborova, plesa?a, prate?ih muzi?ara poput duva?a i perkusionista, do brejk densera i �ivih zmija.

"Imali smo konja sa hvataljkama, vje�ala i 3D projekcije, dakle ?udesa potpuna. Poslije sam slu�ao komentare poput: 'Gledao sam sva�ta ali na ovakvom koncertu jo� nisam bio'. Sve ?e se to lijepo vidjeti na DVD-iju. Bez la�ne skromnosti to je bio zbilja 'top' koncert", ka�e Prlja.

Basista Damir Martinovic-Mrle isti?e da se posle �ivog albuma "�ivi kurac" (1996) naziv DVD-ija nametnuo sam po sebi – "�iva pi?ka".

DVD je radio znameniti hrvatski re�iser spotova Radislav Jovanov-Gonzo, koji je izme?u pesama odsviranih na koncertu ubacivao brojne dokumentarne snimke dogodov�tina ?lanova Let 3 sa nastupa, iza scene ili na putovanjima u kombiju.

"Ja recimo prdnem i onda se svi dave u kombiju", prise?a se Mrle.

Long Play