Idi na sadržaj

Ex Revolveri – SANJAJ NEKI DRUGI SVET

Beogradski rok bend Ex Revolveri posle 15 godina pauze vratio se na scenu u aprilu 2013. godine novim albumom “Sanjaj neki drugi svet”, koji se pod etiketom promoterske ku�e Long Play mo�e besplatno preuzeti sa sajta www.longplay.rs, odnosno exrevolveri.bandcamp.com.

“Na albumu su odabrane pesme koje najavljuju naš povratak na scenu. Cilj nam je da se sa tih sedam pesama predstavimo publici pošto ona ne zna ništa o nama. Ose�am kao da kre�emo iz po�etka”, ka�e peva� Vladimir Jakši�-Musa, i naglašava: “Poruka je jednostavna i sve je u naslovu ‘Sanjaj neki drugi svet’. Drugi svet je svet u nama – svet mašte. Vidiš, prestali smo da maštamo, a to je opasno”.

 Nakon raspada sastava Revolveri, koji se pro�uo hitovima “Brod na okeanu”, “24 sata dnevno rokenrol” i “Nema povla�enja nema predaje”, Jakši�, gitarista Dejan Radisavljevi�-Role i bubnjar Miloš Velimir nastavili su 1994. da sviraju zajedno kao Ex Revolveri, objavivši 1997. album “Mo�dana oluja”, ali ve� slede�e godine prestaju sa radom.

“Mi smo od snimanja “Mo�dane oluje” puno radili u nenormalnim uslovima, tako da smo posle par godina bili u kriti�nim materijalnim i zdravstvenim stanjima, da su nam odmor i rehabilitacija bili neophodni”, priznaje Jakši�. “Mislili smo da �e se sve srediti za godinu-dve, ali �ivot je nepredvidiv i za tih 15 godina se desilo puno razli�itih situacija u kojim sam se nalazio”.

Me�u takve situacije Jakši� ubraja boravak na Kosovu tokom rata 1999. godine (“šetao sam bez oru�ja i vodio ra�una o 22 vojnika koji su svi bili znatno mla�i od mene i verovali su mojoj filozofiji, tako da su svi došli �ivi i zdravi ku�ama”), boravak u Štutgartu gde je radio performanse, svirao akusti�nu gitaru i pevao, da bi naposletku 2003. došao u Englesku, nau�io jezik, upisao i završio Art Univerzitet u Brajtonu, gde i danas �ivi. Za to vreme Radisavljevi� je vredno radio i svirao non stop u raznim bendovima, ali mu je fokus bio izdr�avanje porodice, što je sve zajedno uzev onemogu�ilo snimanje novih albuma Ex Revolvera, iako dvojica muzi�ara nikad nisu prestali da rade “na pesmama i drugarstvu”.

“Nešto pre Nove 2011. godine Role i ja smo po�eli da sviramo zajedno preko skajpa. Ja sam svirao elektri�ni klavir, a on gitaru, pa smo isprobali neke pesme, i pri�ali dugo o �eljama i mogu�nostima. Bio sam slobodan da krenem u realizaciju ve� u februaru 2012 kada sam došao u Veliku Planu i ostao mesec dana na probama, tako da je snimanje po�elo u martu 2012. a završilo se kompletno posle godine dana rada”, objašnjava Jakši�.

Povratni�ki album Ex-Revolvera “Sanjaj neki drugi svet” sa sedam novih pesama, koje zajedni�ki potpisuju Jakši� i Radisavljevi�, pripreman je i sniman uz pomo� gostuju�ih muzi�ara tokom 2012. godine u Srbiji, Sloveniji i Engleskoj. Producenti su Jakši�, Radisavljevi� i Aleksandar Vasiljevi� (ex U škripcu, Familija). Postavu Ex Revolvera uz Jakši�a i Radisavljevi�a trenutno �ine i ritam gitarista Zoran Obradovi�, basista Goran �or�evi� i bubnjar Dejan Todorovi�.

Album je najavio nedavno spot za pesmu “An�ela”, koji je snimljen digitalnim aparatom na Jakši�evom ran�u u selu Milentija ispod Kopaonika.

“Ovde provodim slobodno vreme renoviraju�i dedinu ku�u koja je po�ela da propada. Tu pored reke smo doneli instrumente i usnimili to za sat vremena. Mislim da ne treba bacati puno para na spotove u ovo vreme – muzika je najva�nija. Trenutno radimo na spotu za ‘Sanjaj neki drugi svet”, ka�e Jakši�.

U pesmi “Video sam drugi svet” gostuje slovena�ka peva�ica Eva Hren, ina�e profesorka gitare na Konzervatoriju za muziku i balet (Konzervatorij za glasbo in balet) u Ljubljani, a Jakši� isti�e da bi jednog dana voleo da sa njom snimi �itav album.

“Više mi se svi�aju pesme kad ih ona peva nego ja”, ka�e Jakši�. “Evu sam upoznao preko Grm Bla�a, bubnjara Buldoga iz Ljubljane, koji svira i sa njom. Bla� je svirao klavire na našem albumu i puno nam je doneo radom na albumu od samog po�etka. Pitao sam Evu da gostuje na albumu i ona je pristala, tako da smo otišli u studio u Ljubljani i snimili njen vokal koji je tu pesmu na�inio posebnom za mene i puno mi se svi�a”.

http://www.exrevolveri.com/

Foto: http://www.facebook.com/vladimir.jaksic.908/photos

Vladimir Jakši� o pesmama albuma “Sanjaj neki drugi svet”:

Sanjaj neki dugi svet – Pesmu sam napisao u trenutku kada sam osetio da godine prolaze u mojim istra�ivanjima samog sebe i da je sve što treba da uradim jeste da krenem i prestanem da razmišljam o prošlosti i mogu�nostima promene �ivota. Shvativši da svet u kome gorim od nemogu�nosti ostvarenja sopstvenih �elja i nije toliko lep i zanimljiv, više da bi taj bol podnosio i da je sve što imam ljubav koju bih rado dao – podelio sa nekim kome ona prija. Pesmu sam napisao i iskomponovao u istom trenutku, i dok sam je svirao i pevao imao sam jasan ose�aj optimizma i jasno�e puta, tako da je ona tu da otvori baš ta velika vrata kroz koja se ulazi u drugi svet.

An�ela – Pisana je kao pesma za decu. Role je komponovao, a ja sam napisao tekst kada je rodjena An�ela – Roletova starija �erka. Isto se pominje taj drugi svet koji postoji u svakom od nas, a za koji nemamo puno objašnjenja i razumevanja. U pesmi se pominje “Grad srušen iznad reke” koji predstavlja taj ose�aj ljubavi koji nas doziva u snovima i kome se treba vratiti i �iveti ponovo ljubav, jer to je najve�i poklon koji mo�emo pru�iti deci i onima koje volimo.

Teško je brate pomozi – Pesma koju sam napisao i iskomponovao u ratu na Kosovu 1999. godine. Vojnici su mi jednoga dana doneli neku akusti�nu gitaru sa �etiri �ice na kojoj sam zasvirao tu melodiju. Dan po dan pesma je izašla iz tog ose�anja nemogu�nosti izdr�ati sopstvenu realnost i potrebe �oveka da ka�e glasno da je teško i da mu treba pomo�. Imam starijeg brata Sašu Jakši�a-�iku kome je ta pesma posve�ena, a koji je uvek bio tu kad mi je trebao i nikada nije izgubio taj ose�aj brige i ljubavi prema mla�em bratu. Pesma po�inje odlukom razumevanja, da neke stvari ipak moramo sami uraditi bez obzira na sve. Opisuje ruševine jednog sveta i �oveka u njemu koji ho�e da se bori, iako je sve izgubio, ali i doziva brata u pomo�, pošto negde duboko zna da ipak nije sam… U isto vreme opisuje borbu sa vatrom koja pali svet, a i vatrom koja gori u njegovom srcu koja je njemu u stvari razlog za poziv upomo�.

Video sam drugi svet – Pisana je veoma pa�ljivim odabirom re�i, kao na primer što su pisane crkvene pesme a i tematika se mo�e videti kroz veru isto tako. Drugi svet je opisan kao predivno mesto gde se leti i gde svi odlazimo ili ta�nije prolazimo jednoga dana u našem karmi�nom �ivotu. Druga strofa govori o ljudskom putu na planeti Zemlji i njegovim pokušajima da stigne tamo pre vremena sam. Kraj pesme – “lete�emo skupa iznad grada” – ozna�ava zajedništvo u toj beskona�nosti, kao magi�nu formulu za ulazak u taj svet.

Trenutak sre�e – Bajkovita pesma koja opisuje prolaske kroz sopstvena stanja svesti nekoga koji dobro poznaje taj put, a koji nale�e na nekoga ko je izgubljen u njemu. Vrt predstavlja univerzum gde �ovek okovan na planeti Zemlji ho�e da se oslobodi i do�ivi trenutak sre�e u svom �ivotu. Isto tako pesma se mo�e razumeti na razli�ite na�ine i smestiti u druga�ije prostore, u zavisnosti kako razmipljamo i koliko nam je mapta razvijena.

Beli oblak – U isto vreme opisuje ose�aj koji se do�ivi ulaskom u nešto novo – nepoznato – �arobno i ose�aj ljubavi i brige prema osobi koja je uplovila u taj svet. Taj svet je u mraku pošto oni nisu zajedno. Zrak svetlosti predstavlja ljubav koju ona samo treba da po�eli da bi se oslobodila…

Poslednja poruka – Posmrtna balada. Role je svirao tu melodiju i rekao mi je da uvek misli na jednu prijateljicu koja je rano izgubila �ivot. Ja sam pisao pesmu misle�i na meni drage osobe koje su otišle sa ovog sveta na neki drugi svet.

Long Play