Idi na sadržaj

Zabranjeno pu�enje sa novim basistom

Zabranjeno pu�enje frontmena Seje Seksona snima 29. septembra svirku u�ivo za muzi?ku emisiju Hrvatske televizije "Gara�a", u kojoj ?e premijerno biti predstavljen novi basista benda Dejan Ore�kovi?-Klo, biv�i ?lan Divljih jagoda!

Iskusni muzi?ar iz Slavonskog Broda boravio je u najpoznatijem ex-Yu hevi-metal i hard rok bendu Divlje jagode od 1997. do 2004. godine. Sa bendom gitariste Seada Zeleta Lipova?e snimio je album "Od neba do neba" (2003), sa kojeg je hit "Marija". Svirao je bas u novoj verziji klasika Jagoda "Krivo je more" za kompilaciju "The Very best" (2003).

"Ve? je svirao sa Jagodama i to je najbolja preporuka. Znamo da je odli?an muzicar, to nam je najbitnije od svega. Privatno se poznajemo dugo vremena i bilo je to jednostavno i logi?no rije�enje", ka�e menad�er Zabranjenog pu�enja Dario Vitez za Long Play.

U Zabranjeno pu�enje novi basista Klo ulazi kao stari prijatelj i sugra?anin gitariste Tonija Lovi?a. Ore�kovi? radi i kao muzi?ki producent, a saradnik je �enskog akusti?arskog pop-rok dua iz Zagreba Meritas.

Pu�a?i smatraju da je Klo prava zamena za dosada�njeg basistu Predraga Bobi?a-Bleku, koji je sa bendom snimio tre?i album "Pozdravi iz zemlje Safari" (1987), a u postavi se ustalio od 1996. godine.

"Oti�ao je jer ima ve? 50 godina i jednostavno ho?e �ivjeti mirnijim �ivotom. Predava?e muzi?ki odgoj u jednoj osnovnoj �koli u Zagrebu", ka�e Vitez o odlaze?em basisti.

Menad�er Zabranjenog pu�enja ka�e da se jo� ne zna kada ?e HRT prikazati "Gara�u" u kojoj svira njegov bend.

Long Play

Rundek snima CD Brod za lutke

Hrvatski muzi?ar Darko Rundek snimi?e CD-a sa svojom muzikom ra?enom za predstavu "Brod za lutke", koja je premijerno izvedena 24. septembra u Srpskom narodnom pozori�tu u Novom Sadu.

"Premijera je bila jako uspje�na i snimi?u CD sa muzikom iz predstave", potvrdio je Long Play-u Rundek, koji bi se polovinom oktobra trebao ponovo na?i u Novom Sadu i u?i u studio.

Nekada�nji vo?a zagreba?kog Haustora napisao je muziku za 11 songova Milene Markovi? koja je napisala "Brod za lutke" kao mra?nu bajku o svetu odraslih. U predstavi re�iserke Ane Tomovi? muziku izvodi orkestar flaute, gitare, harmonike, kontrabasa i bubnjeva, uz pevanje gluma?kog ansambla SNP-a.

Rundek je odmah nakon prvog ?itanja teksta bio veoma inspirisan da komponuje songove za dramu spisateljice Markovi?eve, koju je upoznao pre nekoliko godina i zavoleo njenu poeziju.

"Svaki segment 'Broda za lutke' ima svoju pri?u i svoju pjesmu, a u posljednji song sam poku�ao da unesem neku novu dimenziju tako �to sam ubacio jednu svoju dje?iju kompoziciju", kaze Rundek.

Long Play

Marizin novi album od danas u Srbiji

Novi album "Terra" vrhunske svetske fado peva?ice Marize danas se pojavio na srpskom tr�i�tu u izdanju Dallas records-a.

Portugalka trenutno ?etvrti album promovi�e na svetskoj turneji na kojoj se posle dve godine odsustva u organizacji Long Play-a vra?a u Srbiju, za koncert 2. decembra u beogradskom Sava centru i 3. decembar u jo� neodre?enom prostoru u Novom Sadu.

Peva?ica mozambi?kog porekla postala je jedna od najsvetlijih zvezda world music scene posle sedam godina skoro neprekidnih velikih turneja i tri albuma iza sebe "Fado en mim" (2001), "Fado Curvo" (2003) i "Transparente" (2005).

"Tokom sedam godina imala sam priliku da otkrijem ljude i kulture. Posmatrala sam i slu�ala. ovo je moj trenutak. Ovo je moja istina. Uvek sam bila iskrena prema sebi i prema mojim po�tovaocima. Htela sam da im ovim albumom poka�em svoj napredak kao peva?ice i ?oveka. Novi album odlu?ila sam nazvati 'Terra'. Za�to? Mo�da zato �to ?vrsto stojim na zemlji i �to je snimanje albuma bilo kao muzi?ko putovanje. �elim pevati svetu, ali znam da ?u se uvek vra?ati ku?i svojim korenima", ka�e Mariza.

Na prethodnim izdanjima Mariza je istra�ivala korene fado muzike, istovremeno uvode?i u tradicionalni stil nove elemente i pesme savremenih autora. "Terra" predstavlja jo� jedan korak napred i na njemu je zahvaljuju?i izuzetnim muzi?arima iz Engleske, �panije, Brazila i Kube, prona�la novi zvuk, koji i dalje ima korene u fadu, ali je otvoreniji prema drugim �anrovima.

Na albumu "Terra" Marizi su se pridru�ili Stingov dugogodi�nji gitarista Dominik Miler (Dominic Miller), Pirana omiljeni perkusionista ?uvenog �panskog gitarskog viruoza Pako de Lusije (Paco de Lusia) i Gremijem oven?ani bubnjar Horacio ?el Negro? Hern�ndez, saradnik Karlosa Santane (Carlos Santana) i Dizija Gilespija (Dizzy Gillespie).

Tu je i peva? sa Zelenortskih ostrva Tito Paris, i pijanisti Ivan Lins iz Brazila, te Kubanci ?u?o (Chucho) Valdes i Ivan ?Melon? Luis (Lewis). Producent albuma je �panski flamenko gitarista Havijer (Javier) Limon.

Album "Terra" pojavio se najpre u junu u Portugalu i �paniji, a potom u septembru u ostatku Evrope.

Long Play

strana 589 of 593« Prva...369...588589590...Poslednja »