Idi na sadržaj

NO. 4

Vlada D�et bend objavio je krajem decembra 2011. godine CD album “No. 4” sa 12 novih pesama koje njegov vo�a Vlada Jankovi�-D�et, legendarni nekad basista Crnih bisera i Tunela, opisuje kao “bazi�ni rokenrol, pomalo naslonjen na amerikanu”.

“Nije sladunjav, nije va�aroški, ve� pravi, bazi�ni rokenrol album. Postoje oni koji mnogo bolje sviraju to, ali i oni koji to rade mnogo lošije. Mi rokenrol sviramo kao ljudi kojima je to na�in �ivota”, ka�e D�et, �uveni rok poslenik i voditelj radija Beograd 202.

Fotografije Vlada D�et benda: http://www.megaupload.com/?d=7NI45W0A

Novi album D�et je kao peva�, basista i glavni autor snimio sa podmla�enom postavom svog benda u kojoj su sada gitarista Ivan Milenkovi� (eks Ljute papri�ice) i bubnjar �eljko Abci. Producenti su D�et i Dadi Stojanovi�, koji je bio i snimatelj u svom studiju “Kazablanka” u Beogradu. Gostuju kao prate�i peva� Ljuba Ninkovi� i klavijaturisti Dragan Rai�evi�, Dejan Tomovi� i �arko Bovan.

“Na �etiri albuma Vlada D�et benda ljudi su se menjali, a Ljuba je stalno prisutan. Sada je kao gost
svirao i Dragan Rai�evi� koji je nekad svirao u Biserima, a koji dvadesetak godina radi u Švajcarskoj kao one man bend po klubovima. Neko je rekao da je Vlada D�et bend na neki na�in nastavak Tunela, koji je bio autorski pola moj, a pola Ljubin. Tunel je opet bio na neki na�in nastavak Crnih bisera. �ovek ne mo�e od sebe da pobegne”, ka�e D�et.

Pored autorskih pesama, poput samoispovedne “Ne tra�im više �avola”, osvrta na neumitan prolazak vremena “Malo pomalo” ili epski duga�kog devetominutnog “Sna”, D�et je na novom albumu ponudio i prepeve na srpski jezik nekoliko stranih klasika me�u kojima su Sem Kukova “Bring It On Home To Me” (Ako po�eliš), “Jumbalaya” Henka Vilijamsa (Williams) i druge.

“Isklju�ivo radim srpski jer mislim da svi bendovi koji rade na nekom drugom jeziku, pre svega
engleskom, a za srpsko tr�ište, hendikepirani jer sami sebi vuku ru�nu dok voze. U ovoj zemlji jako mali procenat ljudi govori engleski, samim tim ti sebi izbacuješ jedan adut iz ruke – kontakt preko teksta. Ka�u, bolje zvu�i engleski. Bolje zvu�i, ali te niko ne razume. Zato i radim obrade na srpskom, da poka�em da mo�e da se peva na srpskom”, objašnjava D�et.

O razlozima zašto se u trenutku sloma diskografske industrije odlu�io da umesto internet singlova objavi starinjski CD album, D�et ka�e:

“Zato što imam materijala. Gledao sam pre neki dan film ‘Havana’ sa Robertom Redfordom i ka�e: ‘Shvatio sam da ne�u umreti mlad’. Ja sam u istoj poziciji. Mo�da mi je ovo poslednji album u �ivotu, nikad se ne zna. Naravno da mislim da nije, i da �u uraditi još jedan ili dva. Ja sam od 22 godine matori muzi�ar. Ve� tad su me pitali ‘dokle ti misliš da sviraš, bre, došli su mla�i!’ Nije mi novo što sam mator i što sviram, muzika nema veze sa godinama. Ili si ili nisi. Mo�eš završiti karijeru sa 25 godina, ali za bend treba imati dosta �elje entuzijazma, �ivaca i strpljenja, jer to nije tek tako. Ne vidim razloga zašto bih to prestao raditi”.

D�et o pesmama sa albuma “No. 4”

NE TRA�IM VIŠE �AVOLA

To je naravno moja autobiografska pesma. Dosta sam tra�io �avola u �ivotu, ali sam prestao. Standardna rok pesma, imao sam sli�ne i ranije na albumima, tako da to nije ništa novo.

LUD JER TE VOLIM

Pesma koju sam svojevremeno pisao za Lakija Valdana, što je bio projekat jednog mog prijatelja, a njegov sin je pevao na engleskom, pa se pesma zvala “Fool For Loving You”. Jako mi je draga pesma i doterao sam malo ubacio još jedan deo. To je baš, onako, pesma u fazonu ameri�kog kantri roka.

MUTNE VODE

Obrada “I Washed My Hands In Muddy Water” koja je do�ivela milion verzija, a moja je naravno najbolja. Volim da sviram kantri rok.

NE RA�UNAJTE NA MENE

To je pesma sa B starne singla Ronija Hopkinsa “40 Days” koju sam ve� snimio na prethodnom albumu. Taj je singl meni bio izuzetno zna�ajan u �ivotu i ose�ao sam du�nost da snimim tu pesmu. “Ne ra�unajte na mene” se odnosni na neke ljude sa kojima sam doskora saradjivao, a sada više ne.

KONTRABAS

Pesma koja ima poruku da �ovek treba da �uva neku rezervu u �ivotu, bez obzira šta radi jer kad mu se sruše neke stvari, pa ne zna kud, uvek se uhvati za tu rezervu. Ja zato �uvam moj fender bas, kako se ka�e u pesmi.

AKO PO�ELIŠ

“Bring It On Home To Me” mi je bila izuzetno zna�ajna pesmau �ivotu u verziji Sema Kuka i kasnije
Animalsa. Iako sam prvo mislio da ne�u, mislim da sam lepo napravio moju verziju i da sam uspeo da napravim svoje vi�enje te pesme.

RU�A NA MOM STOLU

To je pesma “Since I Met You Baby” Ajvori D�o Hantera, s tim da je drugi deo moj. Uvek sam do�ivljavao tu pesmu kao nedovršenu kad sam slušao original i neke druge verzije. Onda sam napravio drugi deo, ubrzao sam je u rokenrol pesmu. Mogao sam da je potpišem kao svoju, ali ne bi bilo fer.

SAN

To sam oduvek hteo da snimim. Takvu jednu pesemu. Ima svoju pri�u koja je san, da plovim brodom i kockam se sa �avolom. Traje devet minuta i nije mi �ao što verovatno nikad ne�e biti emitovana nigde, jer je preduga, ali sam isterao neki svoj �ef.

MA NEMA VEZE

Klasi�an rokenrol kakav sam pravio i ranije. Pesma o crnoj ma�ki. Uvek bi se vratila kad bi ogladnela.

MALO PO MALO

Najja�a pesma na albumu. Što si stariji to ti vreme br�e prolazi i shvatiš da stvari koje si nekad
smatrao jednog dana da �eš uraditi, ne�eš uraditi. “Prašina vremena tragove prekriva”, ka�e refren. Ostaju sam osnovi. Mo�da je prepesimisti�na za moj karakter, ali je tako ispala i vrlo sam zadovoljan.

D�AMBOLAJA

Prva pesma koju sam �uo sa radija. Jedan od retkih stranih pesama koje su emitovane kad sam bio klinac. To nije bio Henk Vilijams, ve� Doris Dej neka verzija. Znam da sam to upamtio iako sam imao samo �etiri/pet godina. Bilo je to 1951. ili 1952. godine. Ceo �ivot sam hteo da je obradim i evo uradio sam to!

NIŠTA NE VALJA

Postoji trenutak u kome svi koji rade nešto umetni�ki, bilo da sviraju, slikaju… ka�u “ovo ništa ne valja, šta smo to uradili?” Pesma je kao zezanje ali je vrlo realna. Ne postoji muzi�ar koji to u �ivotu nije do�iveo, bez obzira da li je uradio neko remek delo ili nije. U jednom trenutku misli “ovo ne valja ništa, zalutao sam”. Kad snimaš i ondmah slušaš u jedno trenutku �uješ nešto sasvim drugo od onog što svira, jer neke stvari podrazumevaš, a neke ne �uješ i potpuno se slika iskrivi. Posle tri dana �uješ to kao da je neko drugi svirao.

Long Play